Workshops

En workshop är oftast cirka 90 minuter och kan vara praktisk eller teoretisk. Ibland krävs förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig den praktiska workshopen på bästa sätt. Förkunskaperna kan du få på tre sätt.

De ingår i priset på workshopen och du har tillgång till materialet direkt efter anmälan
Du har läst en offline distanskurs som ger dig behörighet
Du har gått en praktiskt workshop som ger dig behörighet

1 produkt